ไขมันพอกตับ จุดเริ่มต้นของโรคร้ายที่ทำลายสุขภาพตับ

ไขมันพอกตับชนิดนี้ไม่ได้มีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์เป็นภาวะไขมันพอกตับชนิดที่สถานการณ์น่าเป็นห่วงสำหรับสังคมปัจจุบันนี้ เนื่องจากมีสาเหตุได้จากหลายสาเหตุไม่ได้เจาะจงที่สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจาการรับประทานอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล ไขมัน เป็นประจำ หรือเกี่ยวข้องกับภาวะบางอย่างในร่างกายเช่น โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง

ความดันโลหิตสูง หรือาจเป็นผลข้างเคียงจากยาบางชนิด คนที่ตรวจสุขภาพแล้วพบว่ามีไขมันส่วนเกินในตับทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักอาจได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะนี้ โดยปกติในตับที่สุขภาพดีจะมีไขมันเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อเกิดการสะสมไขมันในตับมากขึ้นเรื่อย ๆ จนก้อนไขมันเหล่านั้นมีน้ำหนักประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตับ ภาวะนี้เรียกว่าไขมันพอกตับ หรือ ไขมันเกาะตับ ซึ่งไขมันที่มักเป็นสาเหตุของไขมันพอกตับคือไขมันชนิดไตรกรีเซอไรด์ ภาวะนี้ไม่ส่งผลให้รู้สึกเจ็บหรือปวด แต่จะทำให้การทำงานของตับผิดปกติ กลุ่มเสี่ยงหลายคนจึงมักไม่รู้ตัวว่ามีภาวะไขมันพอกตับ ซึ่งไขมันพอกตับเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทางการแพทย์มีการจำแนกชนิดของไขมันพอกตับออกเป็น 2 ชนิด ไขมันพอกตับชนิดที่มีสาเหตุมาจากแอลกอฮอล์ ไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้มีสาเหตุจากแอลกอฮอล์

Scroll to Top