โรคอ้วน ลงพุงเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

โรคอ้วนเป็นอาการความผิดปกติที่เกิดกับกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่ายกาย ทำให้มีไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง อ้วนลงพุงหรือเรียกว่า อาการดื้อต่ออินซูลิน อินซูลินคือเป็นตัวนำน้ำตาลในเลือดที่ได้จากการย่อยอาหารเข้าสู่เซลล์เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน

ถ้าร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลินจะทำให้น้ำตาลไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจนกลายเป็นโรคเบาหวาน เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ ทำให้เกิดเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ อีกทั้งอ้วนลงพุงมีแนวโน้มทำให้เกิดความดันและไตรกลีเซอไรด์สูง เอชดีแอลต่ำ ทำให้ฮอร์โมนนำพาเซลล์ไขมันสู่กระแสเลือดลดลง เกิดไขมันในหลอดเลือดสูงส่งผลให้หลอดเลือดแข็งตัว ซึ่งเกิดได้ในหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจตีบ เกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมีการสะสมของไขมันในหลอดเลือดแดง

Scroll to Top