ยาแก้เมาเหล้า ยาที่ไม่ควรกินร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ยาแก้เมาเหล้า ยาที่ไม่ควรกินร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเคยได้ยินข่าวการเสียชีวิตจากการใช้ยาบางชนิดร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ตามสื่อต่าง ๆ มาบ้าง เช่น กรณีถูกมอมด้วยยานอนหลับผสมในเหล้าหรือเบียร์แล้วทำให้เสียชีวิต เป็นต้น โดยเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ป่วยหลายคนมีความกังวลว่ายาที่ตนเองกำลังใช้อยู่สามารถกินร่วมกับเหล้าหรือเบียร์ได้หรือไม่ ซึ่งจริง ๆ แล้วอันตรายจากการใช้ยาร่วมกับแอลกอฮอล์มีหลายลักษณะ บทความนี้ขอนำเสนอตัวอย่างยา 5 กลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังแสดงในตาราง โดยรายละเอียดของอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น มีดังนี้

1. ยาที่มีฤทธิ์เหมือนยาเบื่อเหล้า
ในอดีตมีการใช้ยาเบื่อเหล้าชื่อว่า ได-ซัล-ฟิ-แรม (disulfiram) เพื่อช่วยเลิกสุรา โดยเมื่อรับประทานยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเกิดปฏิกิริยาทำให้มีอาการหน้าแดง ร้อนวูบวาบไปทั้งตัว คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เหงื่อออกมาก และกระวนกระวาย จนไม่กล้าดื่มสุราอีก นอกจากนี้ บางรายอาจมีความดันเลือดต่ำ แม้ว่าปัจจุบันยานี้ถูกใช้น้อยลง แต่พบว่ามียาอื่นอีกหลายชนิด (ตาราง) ที่สามารถทำให้เกิดอาการคล้ายกับยาเบื่อเหล้าได้เช่นกัน

2. ยาที่มีฤทธิ์กดการทำงานของสมอง
ยาที่มีฤทธิ์กดการทำงานของสมอง สามารถสังเกตได้ง่าย ๆ คือ หลังจากรับประทานแล้วมักทำให้รู้สึกง่วงนอน เช่น ยานอนหลับ เป็นต้น (ตาราง) ซึ่งยาเหล่านี้ไม่ได้กดเฉพาะให้หลับ แต่อาจกดการทำงานอื่น ๆ ของสมอง เช่น ทำให้สูญเสียความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะหรือการใช้เครื่องจักร จนถึงกดการหายใจโดยเฉพาะเมื่อใช้ยาในขนาดสูง ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีผลกดการทำงานของสมองเช่นกัน ยิ่งเสริมฤทธิ์ยาเหล่านี้มากขึ้น เช่น ส่งผลกดการหายใจจนเสียชีวิตได้

3. ยาที่มีผลลดน้ำตาลในเลือด
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่กำลังใช้ยาลดน้ำตาลในเลือดบางชนิด (ตาราง) พบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจากยาเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งหากอาการไม่รุนแรงอาจพบ มือสั่น ใจสั่น เหงื่อออกมาก ส่วนกรณีน้ำตาลต่ำรุนแรง อาจทำให้หมดสติได้

4. ยาที่ทำให้เกิดแผลในทางเดินอาหาร
เนื่องจากแอลกอฮอล์เองสามารถทำให้เกิดแผลในทางเดินอาหารได้ ซึ่งจะเห็นได้จากผู้ที่ติดสุราเรื้อรังหรือผู้ที่ดื่มหนักบางรายที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการอาเจียนหรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือด นอกจากนี้ การดื่มร่วมกับยาบางชนิด (ตาราง) ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดแผลในทางเดินอาหาร

5. ยาที่มีผลเสียต่อตับ
เป็นที่ทราบกันดีว่าการดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคตับแข็ง เนื่องจากแอลกอฮอล์ส่งผลทำลายตับโดยตรง และหากใช้ร่วมกับยาที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อตับ (ตาราง) เช่น การรับประทานยาแก้ปวด พา-รา-เซ-ตา-มอล ร่วมกับแอลกอฮอล์เป็นเวลานาน เป็นต้น ยิ่งเสี่ยงกับการเกิดพิษต่อตับมากขึ้น

Scroll to Top