จัดฟันบางนา: การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของหญิงตั้งครรภ์

จัดฟันบางนา: การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของหญิงตั้งครรภ์ การดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟัน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเท่าไหร่ เพราะการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน เป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งของคนเรา หากเราละเลยสุขภาพช่องปากและฟัน ก็จะทำให้เรามีสุขภาพฟันที่ไม่สวยงาม ไม่สะอาด และยังส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปากตามมาในอนาคตได้ แต่เราคงไม่อยากมีสุขภาพช่องปากและฟันทีแย่ เพราะปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันนั้น ส่งผลกระทบในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจ บุคลิกภาพ รวมไปถึงสุขภาพร่างกายโดยรวมด้วย เพราะฉะนั้น เราทุกคนจะต้องแปรงฟันให้สะอาด และใช้ไหมขัดฟันเพื่อทำความสะอาดในจุดที่แปรงสีฟันเข้าไม่ถึง รวมไปถึงหญิงที่ตั้งครรภ์ ก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันเช่นเดียวกัน และต้องคำนึงในเรื่องของความสะอาดให้มากเป็นพิเศษอีกด้วย

วันนี้ทางคลินิกเราจะมาพูดถึงการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของหญิงที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ ว่าควรจะดูแลรักษาความสะอาดฟันอย่างไร ต้องบอกก่อนว่า สุขภาพช่องปากในหญิงที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์เป็นเรื่องสำคัญที่คุณแม่ควรเอาใจใส่ เพราะสุขภาพช่องปากเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายโดยรวม และสามารถส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้ ดังนั้น คุณแม่ควรทราบถึงวิธีการดูแลช่องปากและการป้องกันปัญหาเหงือกและฟันที่ถูกต้อง เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและลูกน้อยในระยะยาวต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจจะตามมาหรือส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้

สำหรับหญิงที่อยู่ในขณะการตั้งครรภ์นั้น จะส่งผลให้ร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลง และยังส่งผลต่อสุขภาพช่องปากด้วย โดยหญิงตั้งครรภ์บางราย อาจเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากอย่างโรคเหงือกหรือฟันผุได้ เนื่องจากฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายในระหว่างการตั้งครรภ์จะเพิ่มขึ้นจนส่งผลต่อการตอบสนองของร่างกายต่อคราบเชื้อแบคทีเรียที่เกาะอยู่บนผิวฟัน และยังมีปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย รวมไปถึง พฤติกรรมของคุณแม่หรือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายด้านอื่นๆที่อาจทำให้เกิดปัญหาช่องปากได้ในที่สุด

ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันที่หญิงตั้งครรภ์ทักจะพบได้บ่อยคือ ภาวะเหงือกอักเสบ ที่อาจจะมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย และการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียเดิมที่อยู่ภายในช่องปาก รวมไปถึงการเกิดโรคปริทันต์ เพราะสตรีมีครรภ์ผู้ซึ่งมีการติดเชื้อที่เหงือกอย่างเรื้อรังอาจมีอาการรุนแรงขึ้น ต่อมาคือปัญหาโรคฟันผุ อาจเกิดจากการดูแลสุขภาพช่องปากลดลง หรือการเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร นอกจากนี้ หญิงตั้งครรภ์ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ เนื่องจากปัญหาของสุขภาพช่องปากและฟัน ซึ่งหากไม่ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้ดีและปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังก็อาจส่งผลอันตรายต่อแม่และทารกในครรภ์ได้ ดังนั้น คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ ควรที่จะดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันให้ดี เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

สำหรับวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ เมื่อมีอายุครรภ์ 4 – 6 เดือน ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันและทำความสะอาดช่องปากอย่างละเอียดและ ไม่ควรรอจนกระทั่งมีอาการ เพราะจะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงที่จะตามมา และที่สำคัญควรแปรงฟันให้สะอาด อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ นาน 2 นาที ร่วมกับการทำความสะอาดซอกฟันทุกวัน นอกจากนี้ หลังจากที่คุณแม่มีอาการอาเจียนจากการแพ้ท้องหรือรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยว คุณแม่ควรบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดกรดที่จะไปทำลายพื้นผิวของฟัน และควรที่จะหลีกเลี่ยง การรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม น้ำหวาน นมเปรี้ยว

และที่สำคัญหญิงตั้งครรภ์ควรไปพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างละเอียด และเมื่อต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปาก ควรแจ้งทันตแพทย์ให้ทราบว่าตนกำลังตั้งครรภ์ เนื่องจากการรักษาบางวิธีอาจส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ได้ ทางคลินิกเราอยากให้ทุกคนเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันให้มากเป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้มีฟันที่สวยงาม เป็นธรรมชาติและป้องกันการเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันตามมา

Scroll to Top