โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดกับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมโดยไม่ต้องผ่าตัด

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดกับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมโดยไม่ต้องผ่าตัด ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือมีภาวะหัวใจพิการมาตั้งแต่กำเนิดในประเทศไทย มีสถิติสูงประมาณ 7,000- 10,000 คน นับเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง ทำให้โรคหัวใจยังคงเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษา เดิมทีสามารถรักษาได้โดยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันก็มีวิธีการรักษาใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยไม่ต้องผ่าตัดก็ได้เช่นกัน